Yliopistot kohteessa

Yksityiskohtaista tietoa opiskelupaikoista

Klikkaa alla olevia linkkejä ja lue millaista on eri maissa opiskelu. Tarjoamme yleistietoa maista ja kerromme paikallisesta korkeakoulujärjestelmästä, lukukausimaksuista, akateemisen vuoden rakenteesta, kansainvälisten opiskelijoiden vaihtoehdoista ja muusta tärkeästä. Olemme myös koonneet hyödyllisiä vinkkejä ja käytännön tietoa sairausvakuutuksista, opiskelijaviisumeista ja elinkustannuksista.

Terveysalan opiskelu ympäri maailmaa

Yliopistot, lääketieteen colleget, sairaanhoito-oppilaitokset, kansanterveysoppilaitokset, eläinlääkäriopistot ja muut oppilaitokset halki maailman tarjoavat terveysalan tutkinto-ohjelmia ja kursseja sekä perus- ja jatkotutkinto- että tohtorinkoulutustasolla. Globaalissa kontekstissa lääketieteen koulutus kehittyy jatkuvasti ja sitä tukevat muiden muassa Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) kaltaiset keskusjärjestöt. Lääketieteen oppilaitosten tarjoamat tutkinnot voi jakaa karkeasti kahteen kategoriaan, akateemisiin ja ammatillisiin tutkintoihin. Terveysalan akateemiset tutkinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joita kiinnostaa terveydenhuollon tieteellinen pohja ja jotka haluavat työskennellä opetus- tai tutkimustehtävissä, lääketieteellisten linjausten analysoijina tai bioteknologian ja farmaseutiikan kehitystehtävissä. Terveysalan ammatilliset tutkinnot puolestaan suuntautuvat käytännön terveystyöhön, jota harjoitetaan esimerkiksi sairaaloissa, yksityisillä kliniikoilla, vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa ja avohoitokeskuksissa. Kumpaankin ryhmään kuuluvat terveysalan tutkinnot ovat maailman suosituimpia tutkintoja ja tarjoavat tilaisuuksia todella vaikuttaa ihmisten elämään. Terveysalan erikoistumismahdollisuuksia on lähes loputtomasti, mutta tavallisimpia ovat lääketiede, sairaanhoito, hammaslääketiede, farmasia, ravitsemustiede, terveydenhuollon hallinto, kansanterveystiede ja eläinlääketiede.

Terveysalan tutkinnosta kiinnostuneista opiskelijoista yhä useampi haluaa opiskella ulkomailla. Kaikilla korkeakoulutuksen tasoilla kansainvälisten opiskelijoiden määrät ovat kasvussa. YK: n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) Tilastoinstituutin (UIS) mukaan jo yli 4 miljoonaa opiskelijaa opiskelee ulkomailla, mikä on enemmän kuin kaksi kertaa vuoden 2000 luku, 2 miljoonaa kansainvälistä opiskelijaa. Suosituimpia kohdemaita ovat perinteisesti olleet Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ranska, Australia ja Saksa, ja ne ovat edelleen houkutteleiva maita korkeatasoisia kansainvälisiä opintoja havittelevien parissa. Uusia suosittuja kohdemaita nousee kuitenkin jatkuvasti, erityisesti Itä-Aasiassa ja Tyynellämerellä sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Mitä tulee kansainvälisesti liikkuvaisten opiskelijoiden alkuperämaahan, suurimmat opiskelijamäärät tulevat Kiinasta, Intiasta, Etelä-Koreasta, Saksasta, Saudi-Arabiasta ja Ranskasta. Ulkomailla kontaktiopintoina tutkintoaan suorittavien opiskelijoiden lisäksi jatkuvasti kasvava opiskelijajoukko suorittaa etäopintoja vierasmaalaisessa yliopistossa.

Terveystieteiden ulkomailla opiskeluun on lukuisia syitä, mukaan lukien:

  • Mahdollisuus suorittaa opinnot jossain maailman parhaista terveysalan koulutusohjelmista tai erikoistumisalalla, jota tarjotaan vain tietyssä maassa tai alueella.
  • Mahdollisuus tutustua toisenlaiseen koulutusjärjestelmään ja löytää omasta erikoistumisalasta uusia puolia. Kulttuurisesti pätevät, kansalliset rajat ylittäviä tilanteita hyvin ymmärtävät ja vieraaseen ympäristöön sopeutuvat lääketieteen ammattilaiset ovat kysyttyä työvoimaa, sillä maailma muuttuu jatkuvasti pienemmäksi.
  • Mahdollisuus asua uudessa kieliympäristössä, jos kohdemaan kieli on jokin muu, kuin opiskelijan äidinkieli.
  • Paremmat työllistymismahdollisuudet. Työnantajat arvostavat hakijoiden kansainvälistä kokemusta, ja usein opiskelijat voivat hakea sekä opiskelumaan että kotimaansa työpaikkoja.

Kun valitsee opiskellako kotimaassa vai ulkomailla, tärkeimpiä huomioonotettavia seikkoja ovat koulutusohjelman kustannukset, elinkustannukset, opetuksen laatu, vaadittu kielitaito ja se, tarjotaanko koulutusohjelmaa täyspäiväisinä, osa-aikaisina vai etäopintoina. Pidä mielessä, että ulkomailla opiskelu ei välttämättä jätä puille paljaille, sillä sekä julkiset että yksityiset tahot myöntävät kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja apurahoja.

Aloita täydellisen koulutusohjelman etsiminen tutustumalla erilaisiin, kansainvälisten yliopistojen ja lääketieteen oppilaitosten tarjoamiin terveysalan tutkintoihin. Jos tiedät jo missä maassa haluat opiskella, voit klikata heti oikeaan maahan ja valita siellä sijaitsevista oppilaitoksista. Ja jos et, tutustu rauhassa kiinnostaviin opiskeluvaihtoehtoihin ympäri maailman!

Lue lisää Näytä vähemmän