Keystone logo

78 Terveydenhuolto Ohjelmat sisään Terveydenhuolto Hoitotyö Rekisteröity hoitotyö 2024

Suodattimet

Suodattimet

  • Terveydenhuolto
  • Hoitotyö
  • Rekisteröity hoitotyö
Opintoalat
  • Terveydenhuolto (78)
  • Takaisin pääluokkaan
Sijainnit
Etsi lisää paikkoja
Tutkinnon tyyppi
Kesto
Opiskeluvauhti
Kieli
Kieli
Opintomuoto

Terveydenhuolto Ohjelmat sisään Terveydenhuolto Hoitotyö Rekisteröity hoitotyö

Mitä on rekisteröity hoitotyö?
Rekisteröity hoitotyö on potilaan hoitamista ja terveyden edistämistä. Sairaanhoitajat työskentelevät sairaaloissa, klinikoilla ja kotihoidossa. He voivat työskennellä myös kansanterveysympäristöissä, kuten kouluissa ja yhteisökeskuksissa. Sairaanhoitajalla on oltava lupa harjoittaa hoitotyötä.

Mitä voin tehdä rekisteröidyn hoitotyön tutkinnolla?
Rekisteröity sairaanhoitaja voi ottaa monia erilaisia urapolkuja. Jotkut rekisteröidyt sairaanhoitajat voivat halutessaan työskennellä sairaalassa, kun taas toiset saattavat mieluummin työskennellä klinikalla tai yksityisessä vastaanotossa. Rekisteröidyt sairaanhoitajat voivat myös erikoistua tiettyyn hoitotyön alueeseen, kuten lasten hoitotyöhön tai geriatriseen hoitotyöhön. Jotkut rekisteröidyt sairaanhoitajat päättävät opettaa hoitotyötä yliopistossa tai yliopistossa.

Miksi opiskella rekisteröityä hoitotyötä?
Rekisteröity hoitotyö on elintärkeä ammatti terveydenhuoltoalalla; edistää potilaiden terveyttä ja hyvinvointia. Sairaanhoitajat ovat usein potilaiden ensimmäinen yhteyspiste, kun he tulevat terveydenhuoltojärjestelmään, ja heillä on tärkeä rooli laadukkaan potilashoidon tarjoamisessa. Lisäksi rekisteröidyt sairaanhoitajat voivat erikoistua tiettyyn hoitotyön alueeseen, mikä antaa heille mahdollisuuden tarjota potilaille tarkempaa ja kohdennetumpaa hoitoa.

Rekisteröityjen hoitotyön tutkintojen tyypit
Rekisteröidyillä sairaanhoitajilla on tyypillisesti liitännäistutkinto tai hoitotyön tutkintotodistus, vaikka joillakin sairaanhoitajilla voi olla hoitotyön kandidaatin tutkinto. Sairaanhoitajien on myös läpäistävä kansallinen lupakoe tullakseen rekisteröidyiksi sairaanhoitajiksi. Joissakin valtioissa sairaanhoitajia voidaan myös vaatia suorittamaan valvotun kliinisen kokemuksen jakso ennen kuin heille voidaan myöntää lupa.

Mitä opiskelen sairaanhoitajan tutkinnon aikana?
Rekisteröidyn hoitotyön tutkinnon aikana opiskelijat suorittavat anatomian ja fysiologian, mikrobiologian ja kemian kursseja. Lisäksi opiskelijat suorittavat hoitotyön teorian ja käytännön kursseja. Opiskelijoilla voi olla mahdollisuus suorittaa kliinisiä kiertoja eri terveydenhuollon ympäristöissä, kuten sairaaloissa, klinikoilla ja kotihoitoympäristöissä, saadakseen käytännön kokemusta hoitotyön alalla.