Keystone logo
© WSPA Marketing Center
The University College of Enterprise and Administration

The University College of Enterprise and Administration

The University College of Enterprise and Administration

Johdanto

Yliopiston yritys- ja hallintokorkeakoulu toimii opetusministeriön myöntämän luvan ja 27. heinäkuuta 2005 annetun korkeakoululain (säädöskokoelman nro 164, kohta 1365, sellaisena kuin se on muutettuna) ja sen nojalla annettujen säädösten sekä perussäännön nojalla. Koulua valvovat korkeakoululain nojalla perustaja ja korkeakoulutuksesta vastaava ministeri.

University Collegen tehtävänä on opettaa opiskelijoita luovuuteen, kehittää uraansa ja auttaa heitä löytämään paikkansa globalisoituvassa maailmassa. WSPA kehittää opiskelijoiden kansainvälisiä ja kulttuurienvälisiä valmiuksia luomalla yliopistoon kansainvälisen ympäristön sekä opiskelijoiden ja opettajien kansainvälisen liikkuvuuden avulla. Korkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä lukuisten eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten yliopistojen ja korkeakoulujen, yhdistysten, yritysten ja työmarkkinalaitosten kanssa.

WSPA:lla on kokemusta EU:n rakennerahastoista ja elinikäisen oppimisen ohjelmista (Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Study Visit ja STF) rahoitetuista hankkeista. Vuodesta 2007 lähtien WSPA on saanut kaksikymmentä EU:n rakennerahastoista tuettua avustusta, joiden arvo on lähes 8 miljoonaa euroa, 200 000 euroa stipendi- ja koulutusrahastosta, elinikäisen oppimisen ohjelmasta (LLP-Erasmus) ja Erasmus+-ohjelmasta, joiden arvo on 1 miljoona euroa. WSPA:lle myönnettiin Leaders' University Award -palkinto ja Mobility Leader -titteli Norjan rahastojen rahoittamissa hankkeissa. WSPA voitti ensimmäisen sijan kategoriassa The Largest Training for Staff in the EEA Grants- Norway Grants in Poland.

Käytännönläheinen koulutus on WSPA:n vahva prioriteetti (harjoittelupaikat, työharjoittelut, liike-elämän ja julkishallinnon yhteistyökumppanit ja käytännön toimijat tiedekunnan jäseninä). Opetusmenetelmiin kuuluvat opiskelu pienryhmissä, tutoriaalit, käytännönläheinen lähestymistapa, yksilö- ja ryhmätyöt sekä yhteisöprojektit. WSPA tarjoaa opiskelijoille monenlaisia mahdollisuuksia: kansainvälistä lyhyt- ja pitkäaikaista liikkuvuutta, uratoimisto, harjoittelupaikkoja, työprojekteja ja harjoittelupaikkoja paikallisissa ja alueellisissa yrityskumppaneissa, opiskelijahallitus, puolivuosittain järjestettävät työnvälitystilaisuudet ja yrityshautomot opiskelijoille. Koululla on myös tiiviit suhteet paikalliseen ja alueelliseen liike-elämään.

Sijainnit

  • Lublin

    ul. Bursaki 12, Lublin, 20-150, Lublin

Kysymyksiä