Keystone logo
Trinity College of Nursing & Health Sciences

Trinity College of Nursing & Health Sciences

Trinity College of Nursing & Health Sciences

Johdanto

Trinity College of Nursingin läsnäolo Quad Citiesissa on yli 100 vuotta

 • Soveltavan tiedekunnan jäsen radiografiassa
 • Soveltavan tiedekunnan liitto hengityselinten hoidossa
 • Terveystieteiden kandidaatin tutkinto
 • Hoitotyön kandidaatin tutkinto
 • Master of Science in hoitotyössä

Integroitu lähestymistapa

Akateemisia ohjelmia kunnioitetaan ja keskitytään kriittisen ajattelun ja käytännön taitojen kehittämiseen, jotka ovat välttämättömiä nykypäivän nopeasti muuttuvassa terveydenhuollon ympäristössä. Kolminaisuuden alueellisen terveystoimintomme kautta opiskelijamme osaavat työskennellä joidenkin lääketieteen alan teknologisesti kehittyneiden laitteiden kanssa sekä simuloidussa että kliinisessä ympäristössä.

Erityinen tiedekunta ja henkilökunta työskentelevät läheisessä yhteistyössä muiden terveydenhuollon alan ammattilaisten kanssa, mikä tuo yhteistoiminnallisen ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan opetussuunnitelmaan.

Rich yhteisön perinne

Collegen pitkä historia yhdentymisestä ja intohimoisesta yhteisön terveydenhuollosta osoittaa, että olemme reagoineet alueen muuttuviin terveydenhuoltotarpeisiin. Lähtökohtia voidaan jäljittää vuoteen 1898, jolloin terveydenhuolto oli paljon erilainen kuin nykyään. Kun opisto on kasvanut vuosien varrella, olemme säilyttäneet innovatiiviset opetusstrategiat huipputekniikan avulla terveydenhuollon ammattilaisten valmistamiseksi dynaamiseen terveydenhuollon ympäristöön.

Tehtävä

Näkemys

Trinity College of Nursing

Tehtävä

Trinity College of Nursing

arvot

Kolminaisuuden koulutus on arvoihin perustuvaa, korostaen kliinistä päättelyä ja kulttuurisesti pätevän hoidon taitavaa toimitusta.

 • Parhaat käytännöt: Trinity College on sitoutunut parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseen tutkijoilla ja kliinisessä hoidossa.
 • Huolenpito: Trinity College edistää huolehtimiskulttuuria, joka heijastaa myötätuntoa ja kunnioitusta.
 • Monimuotoisuus: Trinity College käsittää monimuotoisuuden ja edistää kulttuurien sopivuutta.
 • Rehellisyys: Trinity Collegen tiedekunta, henkilökunta ja opiskelijat ylläpitävät ammattikoodeja ja eettisiä standardeja koulutuksessa ja käytännössä.
 • Elinikäinen oppiminen: Trinity College mallinnuttaa tiedon hankkimisen merkityksen sitoutumisena ammatilliseen käytäntöön.

Oppimisalueet / niihin liittyvät taidot

tuntemus

 • Kyky tutkia ja selittää ilmiöitä
 • Kyky rakentaa ja organisoida tietoa
 • Kyky integroida ja syntetisoida tietoa
 • Kyky soveltaa kvantitatiivisia ja laadullisia käsitteitä

Pätevyys

 • Kyky ratkaista käytännön ongelmia
 • Mahdollisuus tehdä yhteistyötä useiden tieteenalojen kanssa
 • Kyky kommunikoida tehokkaasti
 • Kyky harjoitella ammattitaitoisesti ja taitavasti muuttuvassa terveydenhuollon ympäristössä

Kulttuurin hoitoarvot

 • Kyky säilyttää kulttuuriset identiteetit
 • Kyky vastaanottaa / neuvotella monipuolisesti lifeways
 • Kyky uudelleenmuotoiluun / tervehdyttämiseen terveydenhuollon toimitusmenetelmiä
 • Kyky soveltaa eettisiä ja oikeudellisia periaatteita terveydenhuoltoon

Sijainnit

 • Rock Island

  2122 25th Avenue, 61201, Rock Island

  Kysymyksiä