Keystone logo
Paris School of Economics

Paris School of Economics

Paris School of Economics

Johdanto

CNRS: n perustama tieteellisen yhteistyön säätiö (Fondation de Coopération Scientifique), École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), École normale supérieure (ENS-PSL), École des Ponts ParisTech, INRAE ja Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris School of Economics koostuu yhteisöstä, johon kuuluu lähes 140 tutkijaa ja 150 tohtorikoulutettavaa.

PSE tekee tutkimusta ja opettaa taloustieteen kursseja korkeimmalla kansainvälisellä tasolla, kannustaa aktiivisesti vaihtoa talousanalyytikoiden ja muiden yhteiskuntatieteilijöiden välillä, osallistuu talouspoliittisiin keskusteluihin ja tekee tieteellisen tutkimuksensa yleisön saataville.

Paris School of Economics on Euroopan johtava taloustieteen osasto ja maailman viiden parhaan joukossa RePEc-luokituksen mukaan.

Tulevaisuuden sijoitusohjelma (PIA) on nimittänyt sen yliopistotutkimuskoululle (EUR), jonka nimi on Pariisin kauppakorkeakoulu (PgSE), ja se on siten saanut 23 miljoonaa euroa 10 vuoden aikana.

PSE: n hallitukseen, jonka puheenjohtajana toimii Jean-Pierre-Danthine, kuuluvat perustajat jäsenlaitokset ja PSE: n tieteelliset kumppanit sekä muut pätevät henkilöt. PSE: n johtaja on Jean-Olivier Hairault, jonka hallitus nimittää CLEORin (PSE: n akateemisen ja hallintohenkilöstön edustajista koostuvan neuvoston) neuvonnasta. Tieteellinen neuvosto sisältää johtavia kansainvälisiä tieteellisiä henkilöitä, ja sitä johtaa Pierre-André Chiappori. PSE-eettinen komitea valvoo eettisen peruskirjansa soveltamista Mireille Chiroleu-Assoulinen johdolla.

Etiikka

PSE-etiikan peruskirja

PSE: n opetus ja tutkimus perustuvat korkeimpiin eettisiin standardeihin. Arvomme heijastuvat tutkimustemme eheydessä, etiikassa, huippuosaamisessa ja riippumattomuudessa, kunnioituksessa kaikkia PSE-yhteisön jäseniä sekä sosiaalisissa, kansalais- ja ympäristövastuumme.

Instituutiona PSE on sitoutunut ottamaan vastuullisen lähestymistavan kaikkeen toimintaansa ja varmistamaan kaikkien osallistujien (opiskelijat, opettajat, tutkijat ja tukihenkilöstö) sitoutumisen samaan. PSE toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet kollegiaalisella tavalla varmistaakseen, että sen arvot ohjaavat kaikkien käyttäytymistä.

Tätä tarkoitusta varten PSE perustaa eettisen komitean, jonka tavoitteena on määritellä alla lueteltujen arvojen kunnioittamisen edellyttämien velvoitteiden muoto ja sisältö sekä määritellä menettelyt, joilla taataan laitoksen ja kaikkien sen jäsenten noudattaminen näissä periaatteissa. .

PSE-yhteisö koostuu PSE-akkreditoitujen kurssien opiskelijoista, Ph.D. PSE: hen kuuluvat ehdokkaat, PSE: n työntekijät, PJSE: n jäsenet ja kaikki PSE: hen liittyvät tai siihen liittyvät tutkijat ja opettajatutkijat riippumatta akateemisesta laitoksesta, johon he kuuluvat.

Meidän arvomme

  1. Tieteellinen koskemattomuus
  2. Tutkimuksen vapaus ja riippumattomuus
  3. Kunnioitus kaikille
  4. Sosiaaliset, kansalais- ja ympäristövastuut

Eettinen komitea

Eettinen komitea on osa CLEORia. PSE-PJSE: n johdon edustajan johdolla siihen kuuluu seitsemän muuta pysyvää jäsentä, jotka edustavat tohtoria. ehdokkaat, tutkijat sekä hallinnollinen ja tekninen henkilöstö.

EUR - Pariisin kauppakorkeakoulu

PSE-hanke “Paris Graduate School of Economics (PgSE)” valittiin ensimmäisessä ehdotuspyyntökierroksessa ”Écoles Universitaires de Recherche, EUR” (yliopistotutkimuskoulut), PIA3 (Investoinnit tulevaisuuteen). Ohjelma laajentaa Labex OSE (Open up Economics) -toimintaa ja pyrkii integroimaan korkeimman tason tutkimuksen opetuksen huippuosaamiseen.

Agence Nationale de la Recherchen johdolla, korkeakoulu-, tutkimus- ja innovaatioministeriön sekä Sijoitustoimikunnan (CGI) aloitteesta tämän EUR-hankkeen tavoitteena on edistää tutkijakoulumallia Ranskassa hallituksen suunnitelman mukaisesti. vahvistaa "vaikutuksiamme ja kansainvälistä mainettamme […] yhdellä tai useammalla tieteellisellä alueella tuomalla yhteen maisterit ja tohtorit. kursseja yhdellä tai useammalla alalla, jota tukee yksi tai useampi huipputason tutkimuslaitos ”.

Tavoitteet

Pariisin kauppakorkeakoulu hyödyntää Labex OSE: n kautta saatuja kokemuksia laajentaakseen merkittävästi toimintaansa ja potentiaaliaan kehittämällä jatko-opiskelijoita - maisterit ja tohtorit. - maailmanlaajuisen taloustieteen opinto-ohjelma, laajentamalla ja monipuolistamalla tieteellisiä tavoitteita - menetelmiä, esineitä, tietoja - ja syventämällä vaihtoa muiden tieteenalojen kanssa samalla kun jatketaan yhteistyötä perustavien instituutioiden, laboratorioiden ja PSE: n ja OSE: n kumppaneiden kanssa.

Jourdanin kampus (PSE / ENS)

Kampuksen uusiminen (2013-2017)

Helmikuun 23. päivänä 2017 presidentti François Hollande vihki virallisesti käyttöön uuden ENS-PSE-rakennuksen, joka on kooltaan yli 12 000 m² ja joka sijaitsee Jourdanin kampuksella Pariisin 14. kaupunginosassa. Läsnä oli myös koulujen, korkeakoulujen ja tutkimusministeri Najat Vallaud-Belkacem, Pariisin pormestari Anne Hidalgo ja Île de Francen alueneuvoston puheenjohtaja Valérie Pécresse.

Keskeiset päivämäärät

2007 - Suurimmaksi osaksi Ile-de-France -alue sekä loput Pariisin kaupunki ja Ranskan valtio päättivät rahoittaa uuden rakennuksen rakentamisen Jourdanin kampukselle PSE: lle ja ENS: lle.

2011 - TVAA-toimisto (Thierry Van de Wyngaert, Véronique Feigel Associated Architects) ehdotti kunnianhimoista ja tyylikästä projektia välittömän ympäristönsä arkkitehtuuriperinteeseen. Katso mallit ja 3D-projekti.

2017 - Rakentaminen, joka aloitettiin syksyllä 2013, päättyy vuoden 2017 alussa, kun PSE-yhteisö on koottu yhdelle kampukselle: lue lisää kampuksen uudistamisesta. Avajaiset pidettiin 23. helmikuuta 2017 (lue tämä uutinen). Vuonna 2017 PSE juhlii myös 10-vuotisjuhliaan!

Avainluvut

49 miljoonaa euroa (kaikki kulut sekoitettuna): 31,5 miljoonaa euroa Région Ile-de-France, 14,5 miljoonaa euroa osavaltio, 3 miljoonaa euroa Pariisin kaupungintalo

Uusi rakennus 12 500 m² (1 hehtaarin kampuksella): 6300 m² PSE, 3900 m² ENS, 2300 m² yhteinen - mukaan lukien 300 paikan amfiteatteri, SHS-kirjasto, 870 m², yli 50 000 kirjaa, opiskelija-koti. ..

Lähes 2000 käyttäjää: opiskelijat, opettajat, tutkijat ja järjestelmänvalvojat ENS ja PSE.

Rakennus on sertifioitu "Bâtiments Tertiaires Démarche HQE / Label BBC Effinergie" -sertifikaatilla.

Sijainnit

  • 48 Boulevard Jourdan, 75014 Paris, 75014, Paris

Kysymyksiä