Todistus muiden kuin EU: n / ETA: n hoitotyön ohjelmien suorittaneille

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Kurssitiedot

 • Kurssin nimi: Ei-EU: n tai ETA: n hoitotyön ohjelmien tutkinnon todistus
 • Kurssin koodi: UCGNENURFT
 • Pätevyysaste: Ei sovellettavissa
 • Kansallinen tutkintojen viitekehys: Taso 5
 • Kesto: 1 lukukausi
 • Läsnäolotapa: Kokopäiväinen
 • Yhteensä opintopisteitä: 30
 • Koordinaattori: Trevor Abela Fiorentino
 • Toimittaja: Terveystieteiden tiedekunta

Kurssin yleiskuvaus

Tätä opinto-ohjelmaa tarjotaan myös osa-aikaisesti. Lisätietoja yliopiston tarjoamista kursseista on rekisterinpitäjän verkkosivuilla.

Tämän sertifikaattiohjelman tarkoituksena on puuttua EU: n ulkopuolisiin / ETA-maihin pätevien sairaanhoitajien peruskoulutuksen ja EU: n säännösten mukaisten sairaanhoitajakoulutuksen vaatimusten välillä. Opintojaksojen yhdistelmän avulla ohjelma mukautetaan eri hakijoiden tarpeisiin kunkin hakijan pätevyyden arvioinnin jälkeen. Ohjelma jaetaan tasapuolisesti teoreettisen osan ja samanaikaisesti suoritettavan kliinisen sijoittelun välillä.

Ohjelman aiheet kattavat useita hoitotyön toimituksia. Nämä kattavat sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon kysymykset ja vaihtelevat ensisijaisiin, toissijaisiin ja korkea-asteen terveydenhuollon asetuksiin. Ohjelman keskeiset osatekijät vastaavat EU: n direktiivin yleisiä vaatimuksia ja antavat opiskelijoille mahdollisuuden vahvistaa kliinistä osaamistaan, ymmärtää erilaisia terveydenhuoltojärjestelmiä ja työskennellä sairaanhoitajana terveydenhuoltojärjestelmissä EU: n jäsenvaltiossa. Lisäksi keskeisten tutkimusyksiköiden ohella opiskelijat jatkavat joukkoa teoreettisia opintojaksoja, jotka on valittu tarpeen mukaan laajasta joukosta tutkimusyksiköitä, jotka käsittelevät erilaisia kliinisiä erikoisuuksia ja hoitotyön / terveyden käsitteitä.

Pääsyn ja etenemisen vaatimukset

Kurssi on avoin hakijoille, joilla on:

a) hoitotyöryhmän soveltuvaksi katsottava sairaanhoitoalan pätevyys, joka on tunnustettu vähintään Maltan ja eurooppalaisten tutkintojen viitekehysten tasolle 5 tai

b) ammatillinen pätevyys, jonka senaatti katsoo olevan verrattavissa a alakohdassa mainittuun pätevyyteen.

Opiskelijoiden määrä on enintään 50 opiskelijaa. Rajaus koskee sekä kokoaikaisia että osa-aikaisia tiloja. Kurssille hyväksytään 50 opiskelijaa riippumatta siitä, valitaanko he kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti. Hyväksytyt hakijat hyväksytään ensiksi tullutta palvella -periaatetta noudattaen (hakemuksen vastaanottamisjärjestyksessä ja täydelliset asiakirjat) enintään senaatin hyväksymän enimmäismäärän mukaan.

Ennen kurssin ilmoittautumista hakevien hakijoiden on myös suoritettava lääketieteellisen kuntotestin hallintoneuvoston ohjeiden mukaisesti, jotta varmistetaan, että he ovat soveltuvia ehdotettujen tutkimustensa tehtäviin.

Tiedot kansainvälistä pätevyyttä hakeville hakijoille

UM: ssä on tällä hetkellä yli 1000 kokopäiväistä kansainvälistä opiskelijaa ja yli 450 vierailevaa opiskelijaa. Eri maista tulevat yhä useammat kansainväliset opiskelijat ovat viime vuosina muuttaneet tätä 400 vuotta vanhaa laitosta kansainväliseksi kampukseksi.

Kansainväliset opiskelijat kuvaavat yleensä Maltan turvalliseksi paikaksi, joka nauttii erinomaisesta säästä ja ympäri vuoden vaihtelevasta kulttuuriohjelmasta. Maltaa pidetään ihanteellisena opiskelijoiden opiskelupaikkana.

UM: n kansainvälinen toimisto antaa tietoa pääsystä, englanninkielisistä vaatimuksista ja tutkintojen vertailukelpoisuudesta. Henkilöstö avustaa kansainvälisiä opiskelijoita viisumien, terveystestien, majoituksen ja muiden asiaan liittyvien asioiden parissa.

Palkkiot ja rahoitus

Paikalliset / EU / ETA-hakijat:

 • Maksuja ei sovelleta.

EU: n ulkopuoliset / muut kuin ETA:

 • Opintomaksujen kokonaismäärä: 5 400 euroa

Nämä lukukausimaksut ilmoitetaan vain ohjeellisiin tarkoituksiin, koska ne perustuvat 2018/9-opinto-ohjelmaan.

Oppimistulokset

 • Osoita kykyä työskennellä missä tahansa terveys- ja sosiaalipalveluissa kulttuurisesti pätevällä tavalla, mikä mahdollistaa ymmärtämisen asianomaisen ympäristön, maan ja väestön oikeudellisista ja sääntelykehyksistä.
 • Osoita riittävät tiedot tärkeimmistä terveyteen liittyvistä huolenaiheista koko Euroopan alueella ja yleisiä terveystilanteiden ja sairauksien hallinnan suuntauksia.
 • Ajattele ja arvioi kriittisesti tietämyksen ja taitojen assimilointia ja soveltamista mihin tahansa tiettyyn hoitoasemaan tai potilaan / asiakkaan tyyppiin.
 • Huolehdi turvalliseksi itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi kaikissa EU: n direktiivissä määritellyissä hoidon aloilla, kuten kirurgisissa ja lääketieteellisissä tiloissa, yhteisö- ja ensisijaisissa terveys-, lapsi- ja äitiys-, mielenterveys- ja geriatrisissa tiloissa.

Kurssi on tarkoitettu

Ohjelma on suunnattu päteville sairaanhoitajille, jotka ovat suorittaneet sairaanhoitajan koulutusohjelman EU: n ulkopuolella ja pyrkivät mukauttamaan hoitotyön kelpoisuuden uusimpiin EU: n vaatimuksiin sairaanhoitajakoulutuksesta.

Ura- ja lisämahdollisuudet

Sairaanhoitajat, jotka suorittavat tämän ohjelman, voivat hakea rekisteröintiä sairaanhoitajana Maltan sairaanhoitajien ja kätilöiden neuvostossa. Sairaanhoitajat, jotka suorittavat tämän ohjelman onnistuneesti, voivat harjoittaa CPD- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia.

Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Keystone-stipendi

Tutustu stipendimme suomiin mahdollisuuksiin

Oppilaitoksesta

The University of Malta (UM) is the highest teaching institution in Malta. It is publicly funded and is open to all those who have the requisite qualifications. There are some 11,000 students and abou ... Lue lisää

The University of Malta (UM) is the highest teaching institution in Malta. It is publicly funded and is open to all those who have the requisite qualifications. There are some 11,000 students and about twelve per cent of the student population is international. Näytä vähemmän