Terveystieteen kandidaatti

Lääkärit tuntevat hoitoja, jotka parantavat sairauksia, ja ehkäiseviä toimenpiteitä, jotka pitävät potilaat terveenä. Mutta kuka auttaa heitä lääketieteellisissä politiikoissa, jotka pitävät sairaalat avoinna, tai strategista suunnittelua, joka saa liikkuvat klinikat syrjäisille alueille. Kansanterveystutkijat. Tutki kanssamme ja tule suosikkisi lääkärisi sankariksi.

Tämä tutkinto tarjoaa kolmen vuoden täysipäiväisen, ilta- ja viikonloppuohjelman intensiivistä opiskelua varten opiskelijoille, jotka haluavat ansaita kansanterveyden kandidaatin tutkinnon. Opiskelija tutkii monenlaisia kansanterveydellisiä huolenaiheita, kuten yksilön sairauksien ennaltaehkäisy ja vamman vähentämiskäyttäytyminen, sairauksien leviäminen ja kehittyminen epidemiologisen arvioinnin ja yhteisön ohjelmien kehittämisen, toteuttamisen ja arvioinnin avulla.

Tulevat uramahdollisuudet

 • Terveys- ja turvallisuusinsinööri
 • Ympäristötutkija
 • Terveydenhuollon hallinto
 • biostatistikko
 • epidemiologi

Ura tavoitteena

Opiskelija oppii käyttämään opetustoimia terveystietojen saamiseksi, kokemuksen hankkimiseksi kohderyhmien tarpeiden arvioimiseksi, ohjelman tavoitteiden ja tavoitteiden selventämiseksi sekä strategioiden kehittämiseksi asiakkaiden / potilaiden motivoimiseksi ja osallistamiseksi opetustoimintaan.

Kansanterveyshuollot työskentelevät yleensä vapaaehtoisissa terveysvirastoissa, kansanterveysosastoissa, sairaaloissa, kuntoutuskeskuksissa, yrityskohtaisissa työpaikoissa, yhteisön terveysjärjestöissä, perhesuunnitteluklinikoissa ja hoidetuissa hoitolaitoksissa.

Ohjelmarakenne

Kansanterveysalan opetussuunnitelma kattaa yleisen terveydenhuollon ammattilaisten, ympäristöterveyden, politiikan puolestapuhujien, ohjelmapäälliköiden ja äiti-lapsen virkailijoiden valmistelussa useita eri aloja. viimeinen lukukausi.

Vuosi yksi

Lukukausi Yksi

 • BPH 111 Kansanterveyden perusteet
 • BJC 110 Viestintätaidot
 • BIT 110 Johdatus tietoliikenteeseen ja teknologiaan
 • BPH 112 Terveys- ja terveyskäyttäytyminen
 • EHS 112 Epidemiologian periaatteet
 • BPH 113 Ihmisen biologia

Lukukausi kaksi

 • BPH 121 Ensiapu ja pelastus
 • EHS 121 Biostatistiikka
 • EHS 123 Tartuntataudit ja tartuntataudit
 • BPH 122 Kansanterveyden mikrobiologia ja taudin valvonta
 • BPH 123 Terveysneuvonta ja neuvonta

Kaksi vuotta

Lukukausi Yksi

 • BPH 211 Kansanterveyden ravitsemus
 • BPH 212 Ympäristöterveyden periaatteet
 • BPH 213 Yhteisön organisaatio ja sosio-mobilisointi
 • EHS 214 Demografian ja väestön dynamiikan periaatteet
 • BPH 214 Kansalaisjärjestöjen hallinto

Lukukausi kaksi

 • BPH 221 Terveystieteen ja -edustamisen periaatteet
 • EHS 223 Työterveys
 • RSC22 1 Tutkimusmenetelmät
 • BPH 223 Kansanterveyden perussäännöt ja käytännesäännöt

Kolmas vuosi

Lukukausi Yksi

 • BPH 311 Yhteisön terveyskäytäntö
 • BPH 312 Kenttäkoulutus
 • BPH 313 Perhe ja lisääntymisterveys
 • EHS 313 Terveyden seuranta ja arviointi
 • BPH 314 Sosiaalinen markkinointi terveyteen

Lukukausi kaksi

 • BPH 321 Terveystalous ja rahoitus
 • EHS 322 Terveyspolitiikan suunnittelu ja hallinta
 • BPH 322 Hankkeiden suunnittelu ja hallinta
 • RSC 322 Tutkimushanke
 • BPH 323 Terveystieto
 • BPH 324 Mielenterveys

Pääsyvaatimukset

Kandidaatin tutkinto-ohjelma

Ammatillisen kandidaatin tutkintoon pääsyn vähimmäisvaatimukset ovat:

1. Suora merkintä

 • Vähintään viisi (5) kulkee samassa istunnossa tai vastaavassa muodossa olevan Ugandan opintotodistuksen (UCE) kautta
 • Samalla istunnolla tai vastaavalla on vähintään kaksi (2) pääkirjaa Ugandan edistyneessä koulutussertifikaatissa (UACE).

Ehdollinen pääsy varmistetaan Ugandan kansallisen tutkintalautakunnan (UNEB) tulostuksen jälkeen.

Yleisten suorien maahantulovaatimusten puitteissa voi olla erityisiä tiedekunnan vaatimuksia, jotka ehdokkaan on täytettävä saadakseen pääsyn ohjelmaan tietyssä tiedekunnassa.

2. Aikuinen ikä

 • Ehdokkaan on oltava vähintään 25-vuotias
 • Ehdokkaan on oltava läpäissyt kypsän ikärajoituksen tutkimukset 50%: lla tai enemmän
 • Aikuiset ikärajoitukset on suoritettava NCHE: n hyväksymässä keskuksessa
 • Mitään ehdokasta, joka oli aikaisemmin osallistunut Cavendish University Uganda ohjelmaan, ei saa palauttaa yliopistoon tämän ohjelman mukaisesti sellaiseen opinto-ohjelmaan, jossa hän ei kyennyt täyttämään aikaisempaa osallistumistaan.

3. Diplomin haltijan Avenue

 • Hakijan on oltava saanut vähintään toisen luokan / luotto-tutkintotodistuksen tai vastaavan suorituksen, joka on merkityksellinen hänen halutulle opiskelualueelleen tunnustetusta laitoksesta.

4. Säätiön ohjelman todistus

 • Hakija, jolla on tunnustetun laitoksen säätiösertifikaatti, on hyväksyttävä.

5. Tutkinnon haltijan Avenue

 • Ehdokkaalla on oltava akkreditoidun ohjelman tutkinto tunnustetusta laitoksesta.
 • Ehdokkaan katsotaan pääsevän tutkintoon liittyvään tai siihen liittyvään kenttään.
 • Hakijan on täytettävä vähimmäisvaatimukset tutkinnon suorittamiselle, jonka hän on suorittanut.

6. Kansainvälinen hakija:

 • On oltava sellainen pätevyys, joka on tunnustettu yliopiston pääsyä varten kotimaassaan tai -maassaan, jossa hän on opiskellut. Hakijalle tarjotaan väliaikainen maahantulo yhden lukukauden ajaksi, kunnes hän täyttää tutkinnonsa.
  • Yliopisto voi harkita pääsyä tutkinto-ohjelmaan ehdokkaan, joka on suorittanut 12-vuotisen koulutusjärjestelmän, edellyttäen, että tällainen ehdokas on rekisteröity toiseen yliopistoon ennen hakemista Cavendish University Uganda , tutkinto-ohjelmaan ja suorittanut vähintään yhden vuoden yliopistokoulutuksen. Tällaisen ehdokkaan on kuitenkin toimitettava yliopiston akateeminen transkriptio toisesta yliopistosta.
 • 12-vuotisen koulutusjärjestelmän sertifikaatin haltija:
 • Tämän sertifikaatin haltija, kuten Kenian keskiasteen opintotodistus tai vastaava, on välttämätön säätiövuoden loppuun saattamiseksi ennen kandidaatintutkintoon osallistumista.

7. Erityinen merkintä:

 • Hakijoiden esittämiä hakemuksia, jotka eivät täytä perinteisiä maahantulokriteerejä, voidaan harkita vain NCHE: n kanssa neuvoteltuaan ja senaatin hyväksynnän jälkeen.

8. Pääsy muuhun kuin ensimmäiseen vuoteen

 • Pääsy toiseen tai kolmanteen tai muuhun vuoteen edellyttää asianomaisen tiedekunnan ja senaatin erityistä harkintaa ja lupaa yliopiston vapauttamis- ja luottokertymis- ja siirto-ohjeiden mukaisesti.

Toukokuu on käynnissä - sovelletaan nyt!

Ohjelman opetuskielet:
 • Englanti
Viimeksi päivitetty Huhtikuu 15, 2019
Tämä kurssi on Kampuksella tapahtuva
Alkamispäivämäärä
Duration
3 vuotta
Full-time
Hinta
1,482,000 UGX
Maksut / Lukukausi
Deadline
Request Info
May Intake is currently ongoing - apply now!
Sijaintien mukaan
Päivämäärän mukaan
Alkamispäivämäärä
Päättymispäivämäärä
Haun määräaika
Request Info
May Intake is currently ongoing - apply now!
Location
Haun määräaika
Request Info
May Intake is currently ongoing - apply now!
Päättymispäivämäärä