Soveltavan tiedekunnan yhdistys hoitotyössä

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Yleiskatsaus

Associate in Applied Science -opinnot hoitotyössä on kaksivuotinen hoitotyön opetussuunnitelma, jota tarjotaan kaiken ikäisille miehille ja naisille, mukaan lukien viimeaikaiset lukion valmistuneet, kypsät aikuiset ja lisensoidut käytännön sairaanhoitajat.

Valmistuneet ovat valmiita hyväksymään aloittelijoiden hoitotyön tehtävät monissa terveyslaitoksissa, kuten sairaaloissa, hoitokodeissa ja laajennettujen hoitopalvelujen piirissä. Opetussuunnitelman painopiste on välittömässä potilaan hoidossa opiskelijoiden valmistautumisessa kolmeen toisiinsa liittyvään rooliin, jotka on määritelty Associate Degree -ohjelman suorittaneille hoidon tarjoajana, hoidon johtajana ja hoitotieteen jäsenenä. Humanististen, luonnon- ja yhteiskuntatieteiden sekä hoitotyön tutkimuksen kautta opiskelijat saavat ymmärryksen yksilöiden arvosta ja heidän panoksestaan yhteiskuntaan.

Valmistumisvaatimukset (62–64 op)

Tutkinnon tulokset

 • Kriittinen ajattelu: Hyödynnä kriittisen ajattelun taitoja ja hoitotyön arviointia hoitoprosessin yhteydessä turvallisen, laadukkaan hoidon tarjoamiseksi.
 • Viestintä: kommunikoi tehokkaasti, käyttämällä sanallista ja ei-sanallista ilmaisua, kirjallista dokumentaatiota ja sähköistä tekniikkaa.
 • Hoito: Sisällytä empattiset, myötätuntoiset, huolehtivat vuorovaikutukset ja käytökset ihmisten kukoistuksen edistämiseksi.
 • Monimuotoisuus: Tarjoa hoitotyötä, joka kattaa herkkyyden kulttuurisesti monimuotoisille asiakkaille koko eliniän ajan.
 • Laadun parantaminen: Hyödyntäkää tietoja laadun parantamisen ja näyttöön perustuvan käytännön tukemisen varmistamiseksi.
 • Johtajuus: Osoita delegoinnin ja johtamisen johtamisen perustaidot.
 • Tietojen hallinta: Keskustele tietojärjestelmistä ja hyödynnä niitä terveydenhuoltoympäristössä.
 • Ammattimaisuus: Osoita ammatillista ja eettistä käyttäytymistä American Nurses Association -yhtiön hoitostandardien ja ammatillisen suorituksen standardien mukaisesti.

122501_doctor-medical-medicine-health-42273.jpegPixabay / Pexels

Yleiset koulutusvaatimukset

Ylemmän keskiasteen jälkeisen koulutuksen suorittamisen aikana opiskelijoiden odotetaan hankkivansa valitun aiheen hallinnan, olipa kyse sitten vapaiden taiteiden, luonnontieteiden tai yhden monista ammatillisista aloista. Se on kuitenkin myös yksi keskiasteen jälkeisen koulutuksen päätarkoituksista laajentaa opiskelijan näkökulmaa maailmaan. Tähän sisältyy altistuminen uusille ideoille, haasteet vakiintuneille tai aiemmin pidetyille näkökulmille ja tutustuminen tuntemattomiin ja jännittäviin tapoihin tarkastella ja käsitellä ajattelua. Juuri tämän altistumisen kautta laajemmalle yleiselle koulutukselle opiskelijat luovat taitoja, jotka tarjoavat perustan jatko-opiskeluun ja työskentelyyn. Tällaisia taitoja ovat kriittinen ajattelu, argumentin analysointi, tarkoituksenmukaiset metodologiset lähestymistavat, ymmärryksen monimuotoisuus, tekniikan sisällyttäminen ja perustyön tottumukset. Tällainen perusta antaa opiskelijoille myös puitteet, joiden avulla he voivat paremmin ymmärtää ja arvostaa valittua opintoaluetta.

Juuri tässä hengessä SUNY-hallintoneuvosto hyväksyi joulukuussa 1998 yleissivistävän koulutuksen vaatimuksen. Tämä vaatimus vaatii vähintään kolmekymmentä (30) opintopistettä eri avainalueilla kaikille opiskelijoille, jotka valmistuvat SUNY-laitoksesta ylioppilastutkinto. Tätä varten SUNY on vahvistanut seuraavat kymmenen opiskelijan oppimistulosta:

Oppimistulos 1 Matematiikka
Oppimistulos 2 Luonnontieteet
Oppimistulos 3 Yhteiskuntatieteet
Oppimistulos 4 Amerikan historia
Oppimistulos 5 Länsimainen sivilisaatio
Oppimistulos 6 Muut maailman sivilisaatiot
Oppimistulos 7 Humanistiset tieteet
Oppimistulos 8 Taiteet
Oppimistulos 9 Vieras kieli
Oppimistulos 10 Perusviestintä

Näiden lisäksi onnistuneiden tutkintoehdokkaiden on osoitettava pätevyytensä kahdella alueella:

Kriittinen ajattelu (päättely)
Tiedonhallinta

Opiskelijan oppimistulos kriittisessä ajattelussa sisältyy jokaiseen yleissivistävään kurssiin, jolle myönnetään opinto-oppimistulokset kahdesta seitsemään (2-7) ja opiskelijan oppimistuloksista 10. Tietohallintoa opetetaan koko opetussuunnitelman sisällä.

SUNY-yleissivistävän koulutuksen vaatimukset astuivat alun perin kaikille opiskelijoille, jotka aloittivat opintonsa syksyllä 2000 tai myöhemmin. Vuonna 2010 SUNY-hallintoneuvosto muutti yleissivistävää koulutusta koskevia vaatimuksia ja lisäsi vuonna 2013 erityisiä suosituksia niiden toteuttamiseksi yhteisöopistoille, joiden tarkoituksena on helpottaa opiskelijoiden saumattomia siirtymiä SUNY-4-vuotiaisiin oppilaitoksiin. SUNY Sullivan on sitoutunut auttamaan opiskelijoitaan täyttämään SUNY: n asettamat yleiset koulutusvaatimukset. Tätä tarkoitusta varten SUNY SULLIVAN vaatii, että jokaisella taiteellisen tutkinnon (AA) tai luonnontieteiden assistentin (AS) tutkinnon suorittaneella opiskelijalla on oltava kolmekymmentä opintopistettä vähintään seitsemällä kymmenestä yleisopetuksen alueesta ja osoitettava pätevyys kriittisessä ajattelussa ja tiedonhallinta. Käytännössä tämä politiikka edellyttää, että jokainen AA- ja AS-tutkinnon vastaanottaja on osoittanut:

 1. Tiedot ja taidot kahdella vaadittavalla alueella, Viestinnän perus ja Matematiikka;
 2. Tiedot ja taidot viidellä seuraavista kahdeksasta alueesta: Luonnontieteet, Yhteiskuntatieteet, Amerikan historia, Lännen sivilisaatio, Muut maailman sivilisaatiot, Humanistiset tieteet, Taide ja vieraat kielet; ja
 3. Kompetenssi kahdella vaadittavalla alueella, kriittinen ajattelu ja tiedonhallinta.

opetus

121761_ScreenShot2019-09-25at10.52.24AM.png

Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Oppilaitoksesta

Welcome to SUNY Sullivan, a comprehensive community college in the SUNY (State University of New York) system. We’re committed to helping you prepare for the future whether you’re getting your first j ... Lue lisää

Welcome to SUNY Sullivan, a comprehensive community college in the SUNY (State University of New York) system. We’re committed to helping you prepare for the future whether you’re getting your first job, transferring to a four-year college or university or enhancing your personal and professional skills. Näytä vähemmän