Seuranta ja arviointi dynaamisessa terveysympäristössä (Ms

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Tämä pitkälle kehitetty harjoittajakurssi varustaa osallistujat ajantasaisesta tietämyksestä ja uusimmasta seurannasta ja arvioinnista (M

Mitkä mallit, kehykset ja työkalut sopivat tiettyyn arviointiin? Miten tasapainottaa eri sidosryhmien näkökulmia?

Seuranta- ja arviointitaidot ovat välttämättömiä työkaluja dynaamisen kehitysympäristön työskentelyyn. Ne tukevat päätöksentekoa ja parantavat hankkeiden vaikutuksia maksimoimalla käytettävissä olevat oppimista.

Tämä kurssi on suunniteltu johtajille, jotka ovat aktiivisesti mukana terveydenhuoltoalan uudistusten suunnittelussa, hallinnassa ja arvioinnissa kehitysmaissa. Nämä ylimmän johdon tehtävät voivat olla joko terveysministeriöissä tai he voivat olla suurlähetystöjen henkilöstöä, kansainvälisiä järjestöjä tai kansalaisjärjestöjä, jotka kehittävät kumppanuuksia terveysministeriön kanssa nykyisten terveysuudistusten puitteissa.

pitoisuus

Uusi vuosituhat on kasvanut globaalilla terveydenhuollon tuella. Samaan aikaan painotetaan entistä enemmän tuloksia, vaikutuksia ja avun tehokkuutta. Käynnissä olevat terveydenhuollon uudistukset sisältävät uusia suunnittelu- ja toteutustapoja, uusia kumppanuuksia ja yhteistyötä. Ovatko uudistukset todella saavuttaneet tavoitteensa? Mitkä tekijät vaikuttavat menestykseen tai epäonnistumiseen tietyssä tilanteessa?

On tutkittava, vaikuttavatko hankkeet väestön terveyteen vai ovatko muutokset johtuneet erityisestä toimenpiteestä. Seuranta ja arviointi (Ms

Mukautukset M

Kurssi mahdollistaa Terveydenministeriöiden avainhenkilöiden ja ulkopuolisten kehitysyhteistyökumppaneiden mahdollisuuden ymmärtää roolia M

tavoitteet

Tämän lyhyen kurssin tavoitteena on tarjota osallistujille laaja tietämys kehittyneistä seuranta- ja arviointivälineistä ja -menetelmistä sekä siitä, miten niitä sovelletaan asianmukaisesti terveysalalla kehitysmaissa. Kurssin lopussa osallistujat voivat:

 • selittää ja analysoida kriittisesti keskeisiä käsitteitä, jotka tukevat terveysohjelmien tehokasta seurantaa ja arviointia terveydenhuoltojärjestelmissä
 • tunnistaa sopivin strategia ja arviointisuunnitelma tietyssä tilanteessa, kehittää M
 • selittää uusia ja innovatiivisia lähestymistapoja M: lle
 • kuvata ja analysoida kriittisesti, miten apuarkkitehtuuri ja useat terveydenhuoltojärjestelmän sidosryhmät vaikuttavat M: n muotoiluun
 • käsitellä eri sidosryhmien näkökulmia osallistumiseen ja päätöksentekoon M: n prosessissa
 • tulkita tuloksia, kehittää palautetta ja soveltaa tietoa strategisesti

Opintojakson sisältö

Seuraavat aiheet tarkastellaan kurssin aikana:

 • Johdatus M
 • M
 • Työkalut M: lle
 • Tietojenkäsittelyjärjestelmät kansallisella, paikallisella ja hanketasolla
 • Global Health Initiatives ja M: n rooli
 • M: n riittävän datan laadun takaaminen
 • Innovatiiviset lähestymistavat M
 • Making M
 • Etiikka, ja käsitellä eturistiriitoja M

Oppimismenetelmät

Kurssi koostuu aloitusopinnoista, harjoituksista, tapaustutkimuksista ja interaktiivisista ryhmäkeskusteluista, jotka perustuvat osallistujien kokemuksiin aiheista ja aiheista. Lukijalle toimitetaan keskeinen kirjallisuus, joka on luettava ennen jokaista istuntoa.

Arviointi

Osallistujille, jotka haluavat tutkia, voidaan toimittaa paperi tai tentti. tropEd-opiskelijoiden on suoritettava tentti kurssin lopussa.

Akkreditointi

Tämä kurssi on akkreditoitu tropEd: ltä. Se voidaan toteuttaa kehittyneenä moduulina kansainvälisen terveydenhuollon korkeakoulututkinnon tropEd-verkoston kansainvälisen terveysohjelman Master-ohjelmassa.

Kurssimaksu

Kurssimaksu: 2600 euroa
Early Bird -maksu: 2175 euroa, jos se on maksettu ennen 1. toukokuuta 2017

Apurahat

Tähän kurssiin on tarjolla apurahoja Orange Knowledge -ohjelmasta (OKP) 51 terveydenhuollon ammattihenkilölle 51: stä tukikelpoisesta maasta.
Hakijoiden tulee hakea akateemista pääsyä KIT ennen 26. helmikuuta 2018.

OKP-rekisteröintijakso: 2. helmikuuta - 26. maaliskuuta 2018

Tarkasta verkkosivuilla lisätietoja.

Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Oppilaitoksesta

KIT (Royal Tropical Institute) equips health professionals to address public health challenges around the world. We offer master programs and advanced courses at our training facilities in Amsterdam ... Lue lisää

KIT (Royal Tropical Institute) equips health professionals to address public health challenges around the world. We offer master programs and advanced courses at our training facilities in Amsterdam and through e-learning. Näytä vähemmän