Lääketieteen tohtori (Dr. scient. Med.)

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Lääketieteen osa-aikainen tohtoriohjelma (Dr. tud. Med.) Edistää kliinisen tutkimuksen ja perustutkimuksen välisen tieteellisen, monitieteisen yhteistyön menetelmien ja kompetenssien ymmärtämistä, perehtyy lääketieteen menetelmiin ja käsitteisiin ja valmistelee niitä työhön pääasiassa kliinisessä, mutta myös luonnontieteellisessä ja / tai terveystieteellisessä tutkimuksessa.

Se on suunnattu henkilöille, jotka ovat suorittaneet menestyksekkäästi asiaankuuluvan yliopistokurssin ja jotka haluavat hankkia tai kehittää edelleen tutkimusosaamista nykyisen tai tulevan toimintansa puitteissa. Aihepiirillä tarkoitetaan kaikkia suoritettuja opintojaksoja, joiden opetussuunnitelmissa keskitytään lääketieteen, hoitotyön, terveyden tai luonnontieteiden kannalta merkityksellisten tietojen ja taitojen jakamiseen.

134804_pexels-photo-4149040.jpeg

Vaatimukset ja pääsy

Tohtorikoulutukseen voivat päästä ne, jotka ovat suorittaneet menestyksekkäästi (diplomi, maisteri) tunnustetusta yliopistosta tai korkeakoulusta jollakin seuraavista opintojaksoista:

 • Ihmislääketiede, hammaslääketiede tai eläinlääketiede,
 • Farmakologia, hoitotieteet,
 • Biologia, biofysiikka, biokemia
 • Urheilu- ja ravitsemustieteet, hoitotieteet,
 • Psykologia,
 • Hoitotieteet
 • Tieteellinen tutkintotodistus tai maisterin tutkinto,
 • Terveystieteen kannalta merkityksellinen tutkintotodistus tai maisterin tutkinto.

Vähintään viiden vuoden opinnot tai 300 opintopistettä on todistettava.

Erityistapauksissa yliopiston johto voi vaatia hakijaa todistamaan, että hänet otetaan vastaan tohtorin tutkinnon suorittamiseen kotiyliopistossaan tai muussa tunnustetussa yliopistossa kotimaassaan.

Päätöksen osallistumisesta tekevät yliopiston johto ja ohjelman johto valintakomitean suositusten perusteella.

Tohtorikoulutukseen ei ole pääsyä.

Valintaprosessi

Valintapäätös tehdään ottaen huomioon hakijan soveltuvuus ja motivaatio valitulle tutkinto-ohjelmalle. Pätevyys perustuu asiaankuuluvaan aikaisempaan koulutukseen, ammatilliseen kokemukseen, kaikkiin julkaisuihin ja esityksiin.

Yliopiston johto yhdessä opinto-ohjelman johtajan kanssa tekee alustavan esivalinnan hakemusasiakirjojen perusteella. Lääketieteellisen tiedekunnan valintakomitea kutsuu kaikki tähän esivalintaan osallistuvat hakijat valintahaastatteluun Liechtensteinissa. Komitea koostuu yliopiston johdon, ohjelman johdon edustajasta ja vähintään kahdesta jäsenestä luennoitsijoiden piiristä.

Valintakomitea antaa suosituksen kunkin hakijan hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Rekisteröinti

Täydellinen kirjallinen hakemus on toimitettava UFL: lle julkistetun hakemusajan kuluessa. Sovellus sisältää

 • Täytetty rekisteröintilomake,
 • Jatka passikuvan kanssa,
 • Tutkintotodistus (alkuperäinen tai oikeaksi todistettu jäljennös),
 • Kopio passista tai henkilökortista,
 • Motivaatiokirje

Rekisteröinti vuodelle 2020

 • Opintojen aloitus: 15. lokakuuta 2020
 • Ilmoittautumisaika: 30. kesäkuuta 2020
 • Tiedotustilaisuus: 15. toukokuuta 2020, klo 17.30

Lukukausimaksut

Lääketieteen tohtoriopintojen lukukausimaksut (tohtori Dr. med.) UFL: ssä ovat 27 750 CHF - (1 250 CHF - rekisteröintimaksu ja 26 500 CHF - kahdeksan lukukautta). Laskut toimitetaan lukukaudelta lukukaudelta, katso yksityiskohdat rekisteröintilomakkeesta.

Kesto ja soveltamisala

Lääketieteen tohtoriohjelman (Dr. tud. Med.) Kesto on neljä vuotta (8 lukukautta) ja vastaa 180 op. Lukuun ottamatta muutamaa moduulia, joita opetetaan myös torstaisin, kurssit järjestetään perjantaisin ja lauantaisin kerran kuussa UFL: ssä. Pidämme kurssien säännöllistä osallistumista tärkeänä. Menestyäkseen menestyksekkäästi vähintään 80 prosenttia kursseista on suoritettava.

Rakenne ja moduulit

Tohtoriohjelma koostuu itsenäisen tutkielman sekä 38 op-opintopisteen (ECTS-KP) suorittamisesta ja kirjoittamisesta. Opetussuunnitelmien osien suorittamista koskevat todisteet toimitetaan lukukauden kirjallisina tentteinä.

moduulit Op-KP
Moduuli 1: Tieteellisen työn perusteet 8
Moduuli 2: Tieteellisten perusteiden tieteellinen työ 7
Moduuli 3: Aihekohtainen alue 5
Moduuli 4: Asiantuntijalaajennus 3
Moduuli 5: Viestintä ja esittely 5
Moduuli 6: Biometriset tiedot ja tilastot 5
Moduuli 7: Tieteellinen foorumi 5
ECTS-KP yhteensä (mukaan lukien suoritustiedot) 38

Tohtorikokoelma

"Tieteellinen foorumi" -moduuli tarjoaa neljä tohtorikokouksia - "Tieteellinen raportti", "Edistymisraportti", "Leistungsschau / Rehearsal I" ja "Leistungsschau / Rehearsal II" - jotka palvelevat keskustelua opiskelijoiden ja luennoitsijoiden kesken. Jokaisen opiskelijan on osallistuttava tohtorikokouksiin. Ensimmäisessä tohtorikokouksessa on esitettävä kuvaus suunnitellusta väitöskirjasta. Seuraava keskustelu keskittyy sisältöön.

Tohtorikoe

Tohtorintutkinto on avoin yleisölle. Väitöstutkimus koostuu tohtorikoulutettavan luennoista väitöskirjan aiheesta ja tutkimuksesta, jossa jatko-opiskelijan on osoitettava syventävät tiedot väitöskirjan alalta sekä opetussisältö.

Viimeksi päivitetty Huhti 2020

Keystone-stipendi

Tutustu stipendimme suomiin mahdollisuuksiin

Oppilaitoksesta

The UFL is a non-profit foundation (Art. 552ff of the Liechtenstein Persons and Companies Act) and has its headquarters in the municipality of Triesen. The Private University in the Principality of Li ... Lue lisää

The UFL is a non-profit foundation (Art. 552ff of the Liechtenstein Persons and Companies Act) and has its headquarters in the municipality of Triesen. The Private University in the Principality of Liechtenstein (UFL) sees itself as a modern university educational institution and sees its task in independent teaching and research. With its accredited part-time doctoral programs in medical science and law, it is unique in the region. The UFL is committed to the concept of lifelong learning and organizes its courses exclusively on a part-time basis. Näytä vähemmän