Bioteknologian tiedekunnan tohtorintutkimuksen toisen tason opinnot antavat opiskelijoille mahdollisuuden kehittää taitoja kokeellisen työn ongelmien ratkaisemisessa. Tiedekunnan tutkimus- ja opetushenkilöstön koordinoimat yksittäiset maisteritutkimushankkeet palvelevat tätä tarkoitusta. Toisen vaiheen ohjelma kuvastaa tiedekunnan 15 tutkimusryhmän tieteellistä tutkimusta.

Mitä voit oppia?

Valmistunut lääketieteellisestä biotekniikasta:

 • hänellä on kattava tietämys biologisten tieteiden periaatteista ja käytännöistä, erityisesti biokemian ja lääketieteellisen biotekniikan alalla, mikä on välttämätöntä ammatillisten tehtävien suorittamiseksi monitieteisellä tavalla
 • osaa käyttää bioinformatiikan työkaluja ja kirjallisuutta englannin kielellä ammatillisessa työssä;
 • on valmis keskustelemaan tieteellisistä kysymyksistä;
 • osaa järjestää yksilöllisen ja ryhmätyön laboratoriossa bioetiikan ja turvallisuuden periaatteiden mukaisesti;
 • on perehtynyt tutkimus- ja sovellushankkeiden toteuttamiseen,
 • tuntee yksilöllisen yrittäjyyden luomisen ja kehittämisen periaatteet ja on hyvin tietoinen biotekniikkayritysten markkinoista;
 • pystyy helpottamaan hänen jatkokoulutusta ja urasuunnittelua;
 • puhuu englantia B2-tasolla ja käyttää ammatillista englanninkielistä sanastoa, joka liittyy biologiaan, biokemiaan, biolääketieteeseen ja biotekniikkaan.

Ohjelma kestää 2 vuotta (4 lukukautta). Maisterin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijoiden tulee kirjoittaa ja puolustaa diplomityötä.

Kurssi alkaa, jos vähintään 10 opiskelijaa ilmoittautuu.

Pääsyvaatimukset

 • oikeaksi todistetut kopiot
 • oikeaksi todistetut kopiot akateemisista tietueistasi
 • oikeaksi todistetut kopiot englannin kielen taitosta (B2-taso)
 • digitaalisen passin kuva
 • kopio passista
 • lääkärintodistus
 • vahvistus maksun rekisteröintimaksusta yliopiston tilille.
Ohjelman opetuskielet:
Englanti
University of Wroclaw
Viimeksi päivitetty June 4, 2019
Tämä kurssi on Kampuksella tapahtuva
Alkamispäivämäärä
Loka 2019
Duration
2 vuotta
Full-time
Hinta
3,350 EUR
EU: n ehdokkaat: 2 000 euroa vuodessa. EU: n ulkopuoliset ehdokkaat: 3 200 euroa ensimmäisenä vuonna ja 3 350 euroa toisella vuodella.
Deadline
Elo 15, 2019
EU citizens: September 15th, 2019
Sijaintien mukaan
Päivämäärän mukaan
Alkamispäivämäärä
Loka 2019
Päättymispäivämäärä
Elo 2021
Haun määräaika
Elo 15, 2019
EU citizens: September 15th, 2019

Loka 2019

Location
Haun määräaika
Elo 15, 2019
EU citizens: September 15th, 2019
Päättymispäivämäärä
Elo 2021