Koulutuksen jälkeinen hoito työssä

Yleistä

3 sijaintia saatavilla

Ohjelman kuvaus

Kurssin ääriviivat

Työ on tärkeä osa useimmille aikuisille sovittuja työaikoja. Se on elämäyhteys, jossa on useita ja monimutkaisia vuorovaikutuksia työntekijän kanssa, joka sisältää ympäristön ja relaation ulottuvuudet. Tässä yhteydessä työ voi olla terveyden ja yksilön ja kollektiivisen kehityksen edistäjä tai päinvastoin olla sairauden ja sosiaalisten jännitteiden ja konfliktien tekijä. Aikuisten elämänvaihe on yksi tärkeimmistä interventioympäristöistä aktiivisen ja terveellisen elämän ja harmonisen kehityksen varmistamiseksi. Näin ollen työterveyspalvelut, jotka keskittyvät terveyden edistämiseen ja työhön liittyvien onnettomuuksien ja sairauksien ehkäisyyn, ovat tärkeä osa kansanterveyden strategioita. Työterveyshuollolla, riippumatta siitä, onko se integroitu tiimeihin tai työskentelee yksilöllisesti, on keskeinen rooli tämän strategian kehittämisessä.

Terveydenhuollon pääosasto julkaisi äskettäin sairaanhoitajan ammatillisen työn muotoilun tarpeen, sillä se on opastanut DGS 009/2014, 06/03/2014, joka koskee lupaa työhönpuhelun harjoittamiseen lain nro 102/2009 noudattamiseksi. , 10. syyskuuta, jossa vahvistetaan työterveyden ja -turvallisuuden edistämistä koskeva oikeudellinen järjestelmä. Tässä suunnitelmassa perustetaan tarvittavat kriteerit ja menettelyt habilitoitumisen ja hoitotyön siirtymäkauden valtuutuksen tunnustamiseksi (DGS, 2014). Myöhemmin julkaistiin teknisten tietojen numero 10/2015, jossa vahvistetaan "viittaus opetusharjoituksen alaan kuuluvan opetussuunnitelman vähimmäissisältöön, jonka pitäisi ohjata korkeakoulutuksessa sairaanhoitajille annettavaa muodostumista".

Sairaanhoitajien järjestys on osoittanut kiinnostusta tämän ammatillisen käytännön alueen kehittämiseen erikoistuneen osaamisen tasolla tieteellisten keskustelujen ja ammatillisen roolin julkaisemisen myötä. Terveyshoitaja työterveyshallinnossa vuonna 2001, Maailman terveysjärjestön (WHO) toimesta, käännetään «työterveyshuollon työhönhoitaja».

Koulutusohjelman suunnittelu perustui viittaukseen työterveyshuollon ammattilaisten liiton sairaanhoitajien muodostamiseen Euroopan unionissa sekä terveysasioiden pääosaston suosituksiin.

Sairaanhoitajan läsnäoloa monialaisessa työterveysryhmässä on puolustanut useita kansainvälisiä järjestöjä, kuten WHO, ILO, FOHNEU.

ICN: n mukaan työterveyden ja -terveyden tunnustaminen ammatillisen hoitotyön tehtäväksi edellyttää asianmukaista korvausta, joka vastaa tiedon tasoa ja houkuttelevia kannustimia hoitaa sairaanhoitajia tällä alalla edellyttäen erikoistuneita koulutus- ja urarakenteita ( Sairaanhoitajien järjestys, 2007).

Euroopassa sairaanhoitajat ovat suurin terveydenhuollon ammattilaisten ryhmä, joka ottaa terveydenhuollon työpaikalle. Uudet organisaation ja työvoiman haasteet edellyttävät korkeaa koulutusta ja ammatillista koulutusta, jolloin sairaanhoitajat ovat keskeinen tekijä korkealaatuisen hoidon tarjoamisessa työssäkäyvälle väestölle. Työvoimanhoitajat ovat eturintamassa työntekijöiden terveyden suojelemisessa ja edistämisessä ja voivat merkittävästi edistää Euroopan sosiaalista pääomaa (WHO-Europe, 2001).

Ammatillisen hoitotyön jatko-opetuksen tavoitteena on tarjota hoitotyön osaamista ja taitoja työntekijöiden terveyden edistämiseksi, säilyttämiseksi ja palauttamiseksi työpaikallaan, edistämällä heidän hyvinvointiaan ja suorituskykyään huippuosaamista.

Kurssin tavoitteet:

 • Hanki ja päivittää tieteellistä tietoa työhoitotyön alalla;
 • Taitojen hankkiminen puuttumaan työhoitajaksi;
 • Tiedä työterveyshuoltoon, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien terveyspalvelujen organisaatio, toiminta ja vastuut;
 • Kuvaile tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen työpaikalla;
 • Tunnista tärkeimmät riskitekijät työyhteisöissä;
 • Kehitetään koulutusta ja terveyttä edistäviä taitoja työpaikalla;
 • Kehitetään interventioon ja ensiapuun ja elämän tukeen liittyvää koulutusta koskevia tietoja ja taitoja.
 • Kehitetään osaamista terveyden edistämishankkeiden kehittämiseen työpaikalla;
 • Kehitetään taitoja tutkimustyötä ja tieteellisen tiedon tuottamista varten hoitotyön alalla.

30 op
Kurssin vastaanottajat: Hoitotyön suorittaneet
Avointen työpaikkojen määrä: 20

Kurssin alku: syyskuu

Kesto: 1 lukukausi

palkkiot:

 • Hakemus - 20 €
 • Ilmoittautuminen - 50 €
 • Vuosittainen akateeminen palkkio (vuosittainen opetus) - 650 €

Sovellusvaiheet

Tulosten julkistaminen

Rekisteröinti / rekisteröinti

Kurssin aloitus

1.1.2013–12.4.2013

04.26.2019

5/19/2019 - 17/19/2019

20.09.2019

29.2.2015–14.14

06.26.2019

7.7.2017 - 7/12/2019

20.09.2019

Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Keystone-stipendi

Tutustu stipendimme suomiin mahdollisuuksiin

Oppilaitoksesta

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) é uma instituição de ensino superior pública e uma referência nacional e internacional no desenvolvimento e afirmação da disciplina de enfermagem. ... Lue lisää

A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) é uma instituição de ensino superior pública e uma referência nacional e internacional no desenvolvimento e afirmação da disciplina de enfermagem. Näytä vähemmän
coimbra , coimbra , coimbra + 2 Lisää Vähemmän