Kansanterveystieteiden tohtori, erikoistunut terveyden edistämiseen

Yleistä

Lue lisää ohjelmasta oppilaitoksen verkkosivuilta

Ohjelman kuvaus

Yleiskatsaus

Terveyden edistämisen ja käyttäytymistieteiden laitos painottaa terveyteen liittyvään käyttäytymiseen vaikuttamiseen liittyvää opetusta, tutkimusta ja yhteisöpalvelua sekä taloudellista, ympäristöä, organisaatiota ja poliittista tukea, jota tarvitaan terveyden jatkuvaan pitkäaikaiseen parantamiseen. Olemme sitoutuneet auttamaan oppilaitamme käsittelemään terveyden sosiaalisia tekijöitä, terveyseroja ja terveyden tasa-arvoa.

FT Kansanterveystieteiden erikoistuminen terveyden edistämiseen ja käyttäytymistieteisiin on avoin valitulle ryhmälle opiskelijoita, jotka ovat sitoutuneet kehittämään tietoa ja taitoja terveyden sosiaalisiin tekijöihin, terveyseroihin ja terveyden tasa-arvoon liittyvillä aloilla. Opiskelijat, jotka suorittavat tämän ohjelman, soveltuvat tehtäviin yliopistoissa sekä kansanterveyteen liittyvissä yrityksissä. Huomaa, että tätä opetussuunnitelmaa muutetaan parhaillaan.

Tietoja osastosta

Terveyden edistämisen osasto

Lähestymistapamme terveyden edistämiseen ja käyttäytymistieteisiin sisältyy sosiaalis-ekologiseen malliin. Tutkimme teoriaa ja toimintaa tukemaan sellaisten interventioiden kehittämistä, toteuttamista, arviointia ja kääntämistä, joilla on vaikutusta monilla tasoilla. Tiedekuntamme ylläpitää kasvavaa tutkimusportfoliota, jonka tavoitteena on kehittää innovatiivisia lähestymistapoja epätasa-arvon vähentämiseen ja tiedottaa politiikan, käytännön ja resurssien jakautumisesta. Sijaitsemme pääkaupunkiseudun tutkimusyliopistossa, teemme yhteistyötä eri tieteenalojen tutkijoiden sekä paikallisten virastojen ja järjestöjen kanssa väestön terveyden parantamiseksi. Lisäksi vahvat suhteemme yhteisökumppaneihin tarjoavat suoran polun tutkimuksen kääntämiseen toimintaan sekä paikallisesti että globaalisti.

Otamme opiskelijakeskeisen lähestymistavan opetukseen, oppimiseen ja mentorointiin. Tavoitteenamme on, että jokaisella tutkinnon suorittaneella on koulutus ja kokemus osallistuakseen kansanterveyteen suuntautuneina johtajina. Saavutamme tämän rakentamalla tarkoituksella heidän kriittistä ajattelua ja johtamistaitojaan ja hyödyntämällä tutkimusta ja monitieteistä asiantuntemustamme opiskelijoiden upottamiseksi kansanterveyden työhön.

Asiantuntemuksemme

Terveyden tasa-arvosta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kiinnostuneet opiskelijat hyötyvät tiedekunnan monitieteisestä taustasta. Osastollamme opiskelijat ovat ainutlaatuisesti koulutettuja lähestymään monimutkaisia sosiaalisia ja kansanterveyttä koskevia kysymyksiä käyttämällä teorioita, menetelmiä ja strategioita eri tieteenaloilta. Lisäksi tiedekunnallemme on laaja asiantuntemus erilaisista suunnittelusta, menetelmistä, lähestymistavoista ja aihealueista tukeakseen opiskelijoita heidän akateemisessa ja ammatillisessa toiminnassaan. Pääkaupunkiseudun sydämessä sijaitseva käytännön harjoittelu vahvistaa kansanterveyden tiedettä ja käytäntöä valmistamalla tutkinnon suorittajille johtajia erilaisissa ympäristöissä.

Tiedekunnan monitieteinen koulutus:

 • Kansanterveys: terveyden edistäminen / sosiaalinen toiminta
 • Biostatistiikka / Bioinformatiikka
 • Kognitiivinen psykologia
 • viestintä
 • Yhteisötieteet
 • koulutus
 • Englanti
 • Globaali terveys
 • Terveysopetus
 • lääketiede
 • Toimintaterapia
 • Politiikka ja politiikka
 • Ennaltaehkäisevä tiede
 • Nuorten kehitys

kompetenssit

Ohjelman loppuun mennessä onnistunut opiskelija pystyy:
 • Osoita sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmaa harkittaessa ja olemalla herkkä asioille, jotka vaikuttavat kansanterveyteen, terveyspolitiikkaan ja terveydenhuollon tarjoamiseen.
 • Arvioi rakenteellisten, sosiaalisten, poliittisten, käyttäytymiseen liittyvien ja psykologisten tekijöiden merkitys väestön terveyden ja terveyserojen tuottamisessa ja ylläpitämisessä.
 • Sovelletaan ja arvioidaan kriittisesti monitasoisia teoreettisia malleja terveydestä ja terveyskäyttäytymisestä ymmärtää ja puuttua yhteiskunnallisiin, rakenteellisiin, yhteisöllisiin ja organisatorisiin vaikutuksiin kansanterveyttä koskevissa kysymyksissä.
 • Osoittaa asiantuntemusta tiukkojen ja eettisten tutkimusmenetelmien valinnassa ja soveltamisessa tutkimuksen suorittamiseen opiskelijan sukulaisalueella.
 • Toteuta pedagogiset tekniikat, keskittyen kriittiseen pedagogiikkaan, opetus- ja oppimisprosessissa.
 • Viesti tehokkaasti ja selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti ja esittele omalla alueellaan olevia kansanterveyttä koskevia kysymyksiä ja tutkimustuloksia erilaisille yleisöille.
 • Käännä todisteita toteutettavissa olevaan tietoon oikeudenmukaisten politiikkojen ja käytäntöjen kehittämiseksi ja puolustamiseksi.
Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Oppilaitoksesta

The University of Louisville is a state-supported research university located in Kentucky's largest metropolitan area. It was a municipally supported public institution for many decades prior to joini ... Lue lisää

The University of Louisville is a state-supported research university located in Kentucky's largest metropolitan area. It was a municipally supported public institution for many decades prior to joining the university system in 1970. The University has three campuses. The 287-acre Belknap Campus is three miles from downtown Louisville and houses eight of the university's 12 colleges and schools. Näytä vähemmän
Louisville , BELLEMEADE , Louisville + 2 Lisää Vähemmän