Hoitotyön kandidaatin tutkinto

Yleistä

Ohjelman kuvaus

B.Sc. (Hons.) Hoitotyön ohjelmassa on valmistella ensimmäisen asteen sairaanhoitajia, jotka pystyvät tarjoamaan tehokkaasti näyttöön perustuvaa potilaskeskeistä hoitoa. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille ymmärrys hoitotyön eri tietopohjasta sekä muista elämän- ja yhteiskuntatieteistä saaduista tiedoista. Sillä pyritään myös antamaan opiskelijoille valmiudet suorittaa vaaditut kliiniset taidot asiantuntevasti ja nykyisten todisteiden tuntemus. Tämän johdosta tämä kurssi käsittää sekä teoreettisia että käytännön osia, joiden sisältö on monipuolinen ja jonka tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden kykyä hyödyntää erilaisia tietämyksiä, asianmukaisia taitoja ja ymmärtää yksilön henkilökohtaisia toiveita. ohjata sopivaa hoitotyötä eri asetuksissa. Kolmen vuoden ohjelma noudattaa Euroopan unionin hoitotyön opetusta koskevia direktiivejä ja turvaa ensimmäisen asteen sairaanhoitajan tunnustamisen EU: n jäsenvaltioissa.

Oppimistulokset

Kurssilla pyritään valmistamaan mahdollisia sairaanhoitajia, jotka kriittisen ajattelun, tietämyksen ja pohdinnan avulla pystyvät harjoittamaan ammattimaisesti ja vastuullisesti.

Anna opiskelijoille tietoa teorioista ja käsitteistä, jotka tukevat ja haastavat hoitotyön käytännön.

Tarjoaa opiskelijoille hoitotyön keskeisiä tietoja, taitoja ja asenteita toimimaan tehokkaasti ammattitaitoisena sairaanhoitajana käyttäen näyttöön perustuvia toimenpiteitä useissa terveydenhuollon ympäristöissä.

Anna opiskelijoille ihmissuhdetaitoja olla monialaisen tiimin keskeisiä jäseniä missä tahansa terveydenhuollon ympäristössä.

Uramahdollisuudet

Kurssin suoritettuaan hakijat voivat hakea rekisteröintiä sairaanhoitajien ja kätilöiden Maltan neuvostolle.

Korkeakouluopettajat työskentelevät erilaisissa terveydenhuollon palveluissa, kuten yhteisössä ja työterveyshuollossa, ja he voivat osallistua erilaisiin tehtäviin, kuten johtamisen ja politiikan kehittämiseen. Työllisyys- ja koulutusmahdollisuudet ovat yleisiä kaikilla sektoreilla.

Ylioppilasohjelman onnistunut suorittaminen tekee hakijaksi hakulomakkeen maisteriohjelmiin.

Liikkuvuusjakso

Opiskelijat, jotka haluavat osallistua ERASMUS-vaihtoon, kannustetaan tekemään niin kolmannen kurssin ensimmäisen lukukauden aikana.

.

Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Oppilaitoksesta

The University of Malta (UM) is the highest teaching institution in Malta. It is publicly funded and is open to all those who have the requisite qualifications. There are some 11,000 students and abou ... Lue lisää

The University of Malta (UM) is the highest teaching institution in Malta. It is publicly funded and is open to all those who have the requisite qualifications. There are some 11,000 students and about twelve per cent of the student population is international. Näytä vähemmän