TAI

Opintopaikat

Tietokannassamme on yli tuhat yliopistoa eri puolilta maailmaa.

Selaile opintopaikkoja

Suosittuja farmasian ohjelmia

Farmasia yhdistää terveystieteet ja kemian, ja sen tavoitteena on taata lääkkeiden tehokas ja turvallinen käyttö. Farmaseuteilla on keskeinen rooli potilasturvallisuudessa ja kansanterveyden optimoinnissa, ja farmaseutit luovat ja kehittävät lääkkeitä yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa. Farmasian kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnon sekä farmasian kursseja voi suorittaa yliopistoissa halki maailman. Farmasian opinnot ovat selkeästi jäsennelty ja intensiivinen kokonaisuus, ja farmasian ammattilaisten on hallittava opintosisältö aukottomasti. Farmasian koulutusohjelmat on suunniteltu niin, että opiskelijat saavat kattavat tiedot farmaseuttisesta tieteestä apteekkityöskentelyn kontekstissa. Tutkinnon suorittaneista voi tulla farmaseutteja tai lääketeknikoita, ja työpaikka voi löytyä kunnallisista apteekeista, sairaaloista, klinikoilta tai lääketeollisuudesta. Farmasian opintojen lukuisiin erikoistumisvaihtoehtoihin kuuluvat esimerkiksi kliininen farmasia, farmaseutiikka, farmaseuttinen kemia, lääkealan yrittäjyys, lääkekehittely ja farmasian teknologia. Vaihtoehtoina ovat sekä täyspäiväinen että osa-aikainen opiskelu, ja kontaktiopetuksen sijaan voi valita myös etäopinnot tai verkko-opiskelun. Tutustu alle koottuihin suosittuihin farmasian koulutusohjelmiin, ehkä niiden joukosta löytyy vaatimuksiasi vastaava opintokokonaisuus. Säästä aikaa ja ota verkkolomakkeen avulla suoraan yhteyttä yliopiston hakijapalveluihin!

Vasta lisätyt ohjelmat