Kandidaatti terveyspalvelujen hallinnossa

Neljän vuoden kandidaatin tutkinto

HSA-tutkinto sisältää useita valittavia ja usein opiskelijat saavat keskittymän tai ala-arvon lähialueilla. HSA-opiskelijat ovat käyneet lisäkursseja psykologiassa, oikeudessa, biologiassa, liiketaloudessa, filosofiassa ja gerontologiassa.

opetussuunnitelma

HSA – 405 terveydenhuoltojärjestelmät: asiat ja trendit (3 op)
Yleiskatsaus terveydenhuoltojärjestelmään. Tarkastellaan terveydenhuollon eri segmenttien historiaa ja nykytilaa. Sisältää analyysin sosioekonomisista, poliittisista ja nykyisistä terveydenhuollon kysymyksistä ja suuntauksista.

HSA – 406 Terveydenhuollon oikeuskäytäntö ja etiikka (3 op)
Korostaa juridisia ja eettisiä prosesseja ja niiden soveltamista terveydenhuollon organisaatioon, järjestelmänvalvojaan, henkilökuntaan, työntekijöihin ja potilaisiin. Sisältää päätöksenteon eettiset ulottuvuudet ja terveydenhuollon ajankohtaiset eettiset kysymykset.

HSA – 414 Terveydenhuollon johtamisen teoria ja henkilöstöresurssit (3 op)
Terveydenhuollon johtajien soveltama johtamisen teoria ja käytäntö Korostaa johtajan roolien, vuorovaikutuksen ihmisten, organisaation ja ympäristön analysointia. Erityistä huomiota henkilöresursseihin.

HSA – 420 terveydenhuollon suunnittelu ja markkinointi (3 op)
Integroi pitkän aikavälin tavoitteiden suunnittelun terveydenhuoltopalveluiden markkinoinnin ulottuvuuksiin. Terveydenhuollon markkinoinnin suunnittelussa ja johtamisessa käytetyt käsitteet, tekniikat ja teoriat.

HSA – 467 Tilastollinen arviointi / arviointi (3 op)
Keskittyy terveydenhuoltoon liittyvien tietojen analysointiin. Sisältää datan kuvauksen, todennäköisyyden elementit, satunnaismuuttujien jakauman, arviointi- ja luottamusvälit, binomi- ja normaalijakaumat, hypoteesitestauksen, varataulukoita, regressioanalyysin ja ANOVA: n.

HSA – 490 päätöksenteko terveydenhuollossa (3 op)
Tutkii päätöksentekoa terveyspalveluiden hallinnossa hyödyntämällä laajasti tapaustutkimuksia. Integroi muiden HSA-kurssien materiaalit kaikenlaisten terveydenhuollon organisaatioiden edeltävien päätösten tutkimukseen.

HSA – 495 Itsenäinen opiskelu (1–3 op)
Tiedekunnan valvonnassa tehty itsenäinen terveydenhuollon johtamisen tutkimus. Edellytys: Ohjaajan lupa.

HSA – 498 harjoittelu terveyspalveluiden hallinnossa (1-6 op)
Jäsennelty tehtävä, jonka avulla opiskelija voi saada käytännön kokemusta urakehityksen alaan liittyvästä terveydenhuollon johtotehtävästä. Opiskelijaa ohjaa harjoittelujohtaja ja yhteistyössä toimivan organisaation jäsen. Edellytys: Terveydenhuollon hallinto-ohjelman johtajan lupa.

HSA – 499 erityisaiheet terveyspalveluiden hallinnossa (1–3 op)
Luennot ja keskustelu aiheista, joita ei käsitellä säännöllisissä kursseissa. Tarjoaa syvällisempää erityistä kiinnostusta aiheille tai tutkii nopeasti muuttuvia alueita terveyspalveluiden hallinnossa.

Ohjelman opetuskielet:
  • Englanti
Viimeksi päivitetty Elokuu 7, 2019
Tämä kurssi on Kampuksella tapahtuva
Alkamispäivämäärä
Elo 2020
Duration
4 vuotta
Full-time
Hinta
36,300 USD
Kokopäiväinen opiskelu (12–18 tuntia): 18 150 dollaria ± lukukautta kohti. 36 300 dollaria ± vuodessa.
Deadline
Marras 1, 2019
Early Action application deadline. If you apply on or before November 1, your admission and scholarship decision will be mailed no later than December 15. Admission and scholarships will be offered on a space-available basis after November 1.
Sijaintien mukaan
Päivämäärän mukaan
Alkamispäivämäärä
Elo 2020
Päättymispäivämäärä
Haun määräaika
Marras 1, 2019
Early Action application deadline. If you apply on or before November 1, your admission and scholarship decision will be mailed no later than December 15. Admission and scholarships will be offered on a space-available basis after November 1.

Elo 2020

Location
Haun määräaika
Marras 1, 2019
Early Action application deadline. If you apply on or before November 1, your admission and scholarship decision will be mailed no later than December 15. Admission and scholarships will be offered on a space-available basis after November 1.
Päättymispäivämäärä