Ammatillinen ammattikorkeakoulu terveydenhuollossa

Yleistä

Ohjelman kuvaus

Hankittava ammattitutkinto:

KOULUTUS- JA SPORTS-SPECIALISTA, jolla on jokin seuraavista pätevyysvaatimuksista:

 • Urheilu fysioterapeutti
 • Mukautettu fyysinen aktiivisuus kuntoutuksessa

Ammatillisen korkeakoulutuksen tavoitteet Opinto-ohjelma "Urheilun terveydenhuollon asiantuntija" (47722) on:/>

 • varmistaa, että maan taloudelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tarpeet vastaavat ammatillisia ja tieteidenvälisiä tutkimuksia terveydenhuollon ja urheilututkimuksen alalla;
 • Terveydenhuollossa ja urheilutieteellisessä teoreettisessa pohjalla varmistetaan ammattitaitoisten standardien vastaava, käytännöllisesti soveltuva ammatillisten fysioterapeutin ammattiopintoja tai kuntoutuksen asiantuntijan mukautettua fyysistä toimintaa.

Ammatillisen korkeakouluopetuksen pääopetuksen "Terveydenhuollon erikoisasiantuntija" (47722) päätehtävät ovat:

 • kouluttaa viidennen tason ammattipätevyyden asiantuntijoita terveydenhuollossa ja urheilutieteessä sekä edistää niiden kilpailukykyä muuttuvissa sosioekonomisissa olosuhteissa ja kansainvälisillä työmarkkinoilla;
 • Terveydenhuollon ja liikuntatutkimuksen alalla toteutettavien syvällisten tietojen hankinta (mukaan lukien itsenäiset oppimisvalmiudet), jotka edistävät demokraattisia arvoja, kehittävät persoonallisuutta ja tarjoavat mahdollisuuden kehittää uusia tai parantamaan nykyisiä järjestelmiä, tuotteita ja teknologioita ja valmistautuvat luovaan tutkimukseen ja opetustoiminta alalla;
 • edistämään sellaisten henkilöiden halukkuutta, jotka ovat saaneet fyysisen fysioterapeutin tai sopeutetun fyysisen aktiivisuuden asiantuntijan pätevyyden täydelliseen ammattipätevyyteen jatko-opinnoilla tohtoriohjelmissa ja muissa elinikäisen oppimisen ohjelmissa.

Opinto-ohjelman päätehtävät ovat:

 • tarjota teoreettinen tietopohja urheilufysioterapian perustavanlaatuisissa, lääketieteellisissä ja kliinisissä perustekijöissä;
 • tarjota tilaisuus hankkia ammattitaitoa, taitoja ja asenteita terveydenhuollon alalla urheilufysioterapiassa asianomaisella aihealueella, valmistelemaan päteviä asiantuntijoita, jotka kykenevät ymmärtämään ja tehokkaasti käsittelemään ammatti- ja tutkimustehtäviä menestyksekkäästi tekemällä yhteistyötä muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa, osallistuminen moniammatilliseen ja monitieteelliseen ryhmätyöhön;
 • syventää ymmärtämystä maailmanlaajuisista kehityshäiriöistä terveydenhuollon ja urheilun fysioterapian alalla edistämällä uusimpien saavutusten hankkimista valitulla erikoistumisalueella;
 • kehittää ja parantaa ammattitaitoa, taitoja ja suhtautumista urheilun / arvioinnin / arvioinnin asiakkaiden / potilaiden tutkimukseen ja urheilufysioterapian toteuttamiseen valitun erikoistumisen ja ammatillisen laajuuden mukaan;
 • parantaa tietämystä ja taitoja tutkimuksessa, kehittää kykyä kehittää ja toteuttaa erikoistumiseen liittyviä tutkimushankkeita, arvioida kriittisesti ja esitellä niitä;
 • kannustamaan MA-opiskelijoiden motivaatiota tulevaisuuden fysioterapiana terveydenhuollon ja itsensä kehittämisen (jatkokoulutus ja elinikäinen oppiminen) urheilualan asiantuntijoille kehittämällä yrittäjähenkeä, aloitteellisuutta ja vastuuta ammatillisen pätevyyden ylläpitämisestä ja sen edistämisestä;
 • laajentaa nykyisten teorioiden ja käytäntöjen opiskelijoiden tuntemusta toiminnallisista häiriöistä ja mukautetun liikunnan yleisestä soveltamisesta;
 • edistää kriittistä analyysia ja ymmärrystä mukautetun fyysisen toiminnan yleistämisestä;
 • osoittaa eri näkökulmia tutkimukseen ja kokonaisvaltaisiin arviointimenetelmiin terveydenhuollon alalla;
 • hankkia taitoja kehittää ja toteuttaa mukautettuja liikuntaohjelmia inkluusioissa;
 • kouluttaa luovia ja sopeutuvia muuttuviin olosuhteisiin ammattilaisia, jotka pystyvät sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja hoitamaan useita tehtäviä mukautetun fyysisen toiminnan yhteydessä terveydenhuollon alalla;
 • kouluttaa monipuolisia asiantuntevia asiantuntijoita, jotka ovat päteviä työskentelemään eri paikoissa (esim. kansanterveysalan konsultti, suora APA-palveluntarjoaja, moniammatillisen tiimin osallistuja jne.);
 • kyky kriittisesti arvioida ja seurata APA-ohjelman kehitystä henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen avulla;
 • analysoida ja viitata mukautettuihin fyysisiin toimintoihin sovellettaviin standardoiduihin käytäntöihin kehittääkseen asianmukaisia ​​vaihtoehtoisia lähestymistapoja.
 • Opinto-ohjelman päätehtävät toteutetaan:
 • toteuttamalla tieteellisiä ja näyttöön perustuvia korkeakouluopintojen opintojaksoja;
 • yhdistämällä tutkimukset työmarkkinoiden vaatimuksiin ja Euroopan unionin taipumuksiin urheilun terveydenhuollon ja fysioterapian alalla sekä mukautetun fyysisen toiminnan kehitysdynamiikassa;
 • luodaan edellytykset Healthcare-urheilun fysioterapeuttisen ammattipätevyyden hankkimiselle ja edellytykset ja pätevyys sen toteuttamiseksi urheilufysioterapian monenvälisessä käytännössä;
 • lisäämällä asteittaisia ​​mahdollisuuksia toteuttaa työmarkkinoilla Latviassa ja muissa maissa vain korkeakoulututkinto-ohjelman "Terveydenhuoltoa urheilussa" vastaavan tutkinnon suorittaneina ja lisäämällä samankaltaisten opinto-ohjelmien tutkinnon suorittaneiden kilpailukyky Euroopan unionin maissa;
 • kehittämällä materiaalinen tekninen perusta, parantaen opiskelijoiden tieteellistä ja käytännöllistä työtä;
 • luomalla opiskelijalle mahdollisuuden hankkia käytännön taitoja urheilufysioterapiassa, organisoida ammattipätevyyden käytännölliset mahdollisuudet Latvian valtion urheilujoukkueissa, urheilujärjestöissä, urheiluseuroissa, kuntoutuskeskuksissa, terveysmatkailussa ja urheiluun liittyvissä viihdekeskuksissa;
 • kehittämällä monialaista yhteistyötä terveydenhuollon alalla ottaen huomioon erilaiset kuntoutusalat ja mukautetun liikuntakasvatuksen suhteellisen osuuden kuntoutusohjelmasta.

Opintojakson odotetut opintotulokset:

Tutkimustulokset on määritelty siten, että ne täyttävät sekä Euroopan korkeakoulutusalueen (Bolognan prosessin) pätevyyskehykset että Euroopan elinikäisen oppimisen (EQF) pätevyysvaatimukset. Master-osaamisalueet ovat kandidaatin osaaminen, ja ne hankitaan Terveydenhuolto- ja urheilutapahtumissa joista keskeinen osa on tutkimustyö ja itsenäisten kognitioiden ja johtopäätösten kehittäminen. Urheilu fysioterapeutti on ammattilainen, joka varmistaa korkean ammattitaidon ja eettisen käytännön kyvyn edistää turvallista liikuntaa kaikenikäisille urheilijoille, järjestää kuulemisia, kuntoutusta ja harjoittelua interventiossa vahinkojen estämiseksi, optimaalisen työnteon palauttamiseksi ja urheilullisten tulosten edistämiseksi. Mukautettu fyysinen aktiivisuusasiantuntija on ammattitaitoinen ammattilainen, joka on potilaan / asiakkaan terveydentilan, toimintakyvyn ja potentiaalin mukaista ja kykenee tarjoamaan laadukkaita ja menestyksekkäitä mukautettuja liikuntaohjelmia eri ikäisille, joilla on toimintahäiriöitä. Hankittu ammattipätevyys urheilufysioterapeutti, jolla on ammattiurheilun fysioterapian ammattikorkeakoulututkinto, antaa oikeuden työskennellä käytännön ennaltaehkäisevässä, kuntoutuksessa ja aktiivisessa urheilun fysioterapiakentässä. Hankittu ammatillinen pätevyys Terveydenhuollon terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut ammattikorkeakoulututkinto antaa oikeuden työskennellä käytännön ehkäisy- ja kuntoutusalalla.

LASE-opinto-ohjelma "Terveydenhuollon asiantuntija urheilussa" antaa syvällistä tietoa ja ymmärrystä terveydenhuollosta, urheilutaidosta, urheilulääketieteestä, urheilupsykologiasta sekä urheilun fysioterapiasta. Urheilufysioterapiaohjelman pääosa koostuu pääasiassa liikuntatieteistä ja urheilun fysioterapian teoreettisista ja käytännöllisistä taidoista, terapeuttisten toimenpiteiden arvioinnista ja sivuvaikutusten vaikutuksesta sekä kehittää asianmukaisia ​​ja tieteellisesti perusteltuja käsitteitä. Suurin osa mukautetusta liikuntakasvatuksen erikoistumisohjelmasta koostuu fysioterapian, liikuntakasvatuksen ja kineologian teoreettisista ja käytännön taidoista.

Viimeksi päivitetty Maalis 2020

Oppilaitoksesta

The Latvian State Institute of Physical Culture (LVFKI) started its activity on January 1, 1946 by LSSR People's Commissars Council decision.

The Latvian State Institute of Physical Culture (LVFKI) started its activity on January 1, 1946 by LSSR People's Commissars Council decision. Näytä vähemmän